Wilson Triad 3U

  • Wilson Triad 3U

Outstanding characteristics

  1. Cấu tạo bóng 3 lớp nguyên khối.
  2. Độ nén 85.
  3. High MOI Tour Ball: Lực quán tính lớn, giúp gia tăng tốc độ bóng.
  4. Tri –Balance: Cấu tạo 3 khối giúp cân bằng bóng.
  5. The ULTRA –Thin CAST Urethane cover: Vỏ siêu mỏng kiểm soát bóng spin.

Northern golf (27)

Central golf coast (12)

Southern golf courses (24)