Wilson Staff DUO SOFT SPIN

Outstanding characteristics

Phù hợp golfers Amateur có handicap trung bình thấp Bóng Golf thường là thiết bị mà một người chơi gôn không quan tâm nhất trong những cuộc chơi của mình. Quả bóng gôn không chỉ bị đánh giá thấp mà nó còn gần như thường xuất hiện trong sự chuẩn bị muộn màng trước khi game bắt đầu. Nhưng, không nên đâu vì đây là vật phẩm quan trọng nhất trong kho vũ khí của chúng ta mà chúng ta sử dụng cho mỗi cú đánh được thực hiện trong một vòng chơi gôn. Wilson Golf mô tả DUO là “ bóng gôn cao cấp mềm và cho khoảng cách xa nhất thế giới”.